Вітаємо Вас на сайті кафедри

Фізіології

ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Правила роботи та дотримання заходів безпеки на період карантину на кафедрі фізіології:

1. Працівники кафедри та студенти з симптомами ГРВІ та підвищенною температурою не допускаються до роботи та навчального процесу (у разі виникнення симптомів-повідомити керівництво та викладача);

2. Наявність засобів індивідуального захисту у працівників кафедри(мед.маска,санітайзер);

3. Наявність дезинфікуючих засобів для рук в кожній аудиторії;

4. Вхід студентів до навчальних приміщень дозволяється тільки при наявності захисної маски;

5. Дотримання дистанції 1,5 м між студентами;

6. Обмежити пересування студентами приміщень;

7. Провітрювання навчальних приміщень після кожного заняття.

Rules of work and observance of safety measures for the period of quarantine at the Department of Physiology:

1. Employees of the department and students ,which have a cold and fever are not allowed to work and study (in case of symptoms, notify management and teacher);

2. Availability of personal protective equipment for employees of the department (medical mask, sanitizer);

3. Students are allowed to enter the classrooms only in the presence of a protective mask;

4. Observance of distance of 1,5 m between students;

5. Restrict students' movement of premises;

6. Ventilation of educational premises after each lesson.

7. Availability of hand sanitizers in each classroom;


Règles de travail et respect des mesures de sécurité pour la période de quarantaine au Département Physiologie:

1. Les employés du département et les étudiants qui ont un rhume et de la fièvre ou (et) de la toux ne sont pas autorisés à travailler et à étudier (en cas de symptômes, avertir la direction et l'enseignant);

2. Disponibilité d'équipements de protection individuelle pour les employés du département (masque médical, désinfectant);

3. Les étudiants sont autorisés à entrer dans les salles de classe uniquement en présence d'un masque médical;

4. L'observation de la distance de 1,5 m entre les élèves;

5. La restriction de déplacements des étudiants dans les salles;

6. Ventilation des salles pédagogiques après chaque cours


Увага!

Єдиним офіційним сайтом Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров`я України» (ДЗ «ДМА МОЗ України») є

http://dsma.dp.ua. За інформацію, надану від імені ДЗ «ДМА МОЗ України» на інших сайтах, Академія відповідальності не несе.

Звертаємо особливу увагу, що оплата за навчання проводиться на підставі договору через банк, після зарахування до Академії, з обов`язковим

вказуванням у призначені платежу: “Код платежу*_____; ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ, БЕЗ ПДВ, СТУДЕНТА П.І.Б. ЗГІДНО ДОГОВОРУ №______».