Дисципліни

Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

Розділ 1
Загальна фізіологія
Розділ 2 
Фізіологія вісцеральних систем

Змістовий модуль 1 
Введення в фізіологію

 • Тема 1. Предмет і задачі фізіології. Методи фізіологічних досліджень.

Змістовий модуль 7

Система кровообігу

 • Тема 20. Фізіологічні властивості міокарду. Насосна функція серця. Регуляція діяльності серця.
 • Тема 21. Фізіологічні основи методів дослідження діяльності серця.

 • Тема 22. Системний кровообіг, закони гемодинаміки.
 • Тема 23. Регуляція кровообігу та АТ

Змістовий модуль 2 
Фізіологія збудливих структур

 • Тема 2. Електричні явища в збудливих тканинах.
 • Тема 3. Фізіологія нейрону та нервових волокон. Проведення збудження нервовими волокнами та через нервово - м’язовий синапс.
 • Тема 4. Фізіологія м’язів. Властивості і механізми скорочення та розслаблення скелетних м’язів.
 • Тема 5. Семінар з розділу: «Фізіологія збудливих тканин».

Змістовий модуль 8
Фізіологія системи крові.

 • Тема 24. Функції крові, фізико-хімічні властивості. Фізіологія еритроцитів.
 • Тема 25. Захисні функції крові. Фізіологія лейкоцитів.
 • Тема 26. Групи крові. Види та фізіологічні механізми гемостазу. Фізіологія тромбоцитів.

Змістовий модуль 3 
Фізіологія ЦНС

 • Тема 6. Рефлекторний принцип діяльності ЦНС. Збудження та гальмування в ЦНС. Координаційна діяльність ЦНС.
 • Тема 7. Дослідження ролі спинного мозку в регуляції рухових функцій.
 • Тема 8. Роль стовбура мозку та мозочка в регуляції рухових функцій. Роль вестибулярної сенсорної системи.
 • тема 9. Роль таламуса, базальних гангліїв, кори великих півкуль в регуляції рухових функцій.
 • Тема 10. Семінар з розділу: "Фізіологія ЦНС"

Змістовий модуль 9
Система дихання.

 • Тема 27. Загальна характеристика системи дихання. Зовнішнє дихан-ня.
 • Тема 28. Газообмін у легенях. Транспортування газів кров’ю.
 • Тема 29. Регуляція дихання.

Змістовий модуль 4 
Фізіологія ВНД Людини

 • Тема 11. ВНД, умовні рефлекси. Емоції, мотивації, пам’ять.
 • Тема 12. Гальмування умовних рефлексів. Особливості вищої нервової діяльності людини, сон.
 • Тема 13. Семінар з розділу "Фізіологія ВНД Людини"

Змістовий модуль 10
Система травлення

 • Тема 30. Загальна характеристика та функції системи травлення. Травлення в ротовій порожнині. Роль смакової та нюхової системи. Травлення у шлунку.
 • Тема 31.Травлення у кишках. Роль підшлункового соку та жовчі у процесах травлення.
 • Тема 32. Процеси всмоктування. Фізіологічні основи голоду та насичення.

Змістовий модуль 5 
Роль ендокринної та автономної нервової системи в регуляції вісцеральних функцій

 • Тема 14. Дослідження механізмів нервової регуляції вісцеральних функцій.
 • Тема 15. Дослідження механізмів гуморальної регуляції вісцеральних функцій організму. Дослідження ролі гормонів в регуляції гомеостазу.
 • Тема 16. Семінар з розділів: "Роль АНС та ендокринної системи в регуляції вісцеральних функцій організму"

Змістовий модуль 11
Система виділення

Тема 33. Роль нирок у процесах виділення та підтриманні гомеостазу.

Змістовий модуль 6 
Фізіологія сенсорних систем

 • Тема 17. Загальна характеристика сенсорних систем. Сомато-сенсорна система. Фізіологія больової чутливості
 • Тема 18. Фізіологія зорової та слухової сенсорних систем
 • тема 19. Семінар з розділу: «Фізіологія сенсорних систем»

Змістовий модуль 12
Фізіологія
систем енергетичного обміну та терморегуляції

Тема 34. Енергетичний обмін та методи його дослідження.
Тема 35.Фізіологія харчування.


Comments