RU‎ > ‎

Дисциплины

Модуль 1 
Загальна фізіологія
Модуль 2 
Фізіологія вісцеральних систем

Змістовий модуль 1 
Введення в фізіологію

 • Тема 1. Предмет і задачі фізіології. Методи фізіологічних досліджень.

Змістовий модуль 8 
Система травлення

 • Тема 16. Загальна характеристика та функції системи травлення. Травлення в ротовій порожнині. Роль смакової та нюхової системи. Травлення у шлунку.
 • Тема 17.Травлення у кишках. Роль підшлункового соку та жовчі у процесах травлення.
 • Тема 18. Процеси всмоктування. Фізіологічні основи голоду та насичення.

Змістовий модуль 2 
Фізіологія збудливих структур

 • Тема 2.Мембранні потенціали. Потенціал спокою і потенціал дії.
 • Тема 3. Проведення збудження нервовими волокнами та через нервово-м’язовий синапс.
 • Тема 4.Властивості і механізми скорочення та розслаблення скелетних м’язів.

Змістовий модуль 9 
Фізіологія системи виділення.

 • Тема 19. Роль нирок у процесах виділення та підтриманні гомеостазу.

Змістовий модуль 3 
Нервова регуляція функцій організму

 • Тема 5.Біологічна регуляція, контури біологічної регуляції. Рефлек-торний принцип діяльності ЦНС. Збудження в ЦНС.
 • Тема 6.Гальмування в ЦНС. Координаційна діяльність ЦНС.

Змістовий модуль 10 
Фізіологія систем енергетичного обміну та терморегуляції.

 • Тема 20. Енергетичний обмін та методи його дослідження.
 • Тема 21.Фізіологія харчування.

Змістовий модуль 4 
Роль ЦНС в регуляції рухових функцій

 • Тема 7. Роль спинного та довгастого мозку в регуляції рухових функцій.
 • Тема 8. Роль середнього мозку та мозочку в регуляції рухових функцій.
 • Тема 9. Роль таламуса, базальних гангліїв, кори великих півкуль в регуляції рухових функцій.

Змістовий модуль 11 
Система крові

 • Тема 22. Функції крові, фізико-хімічні властивості. Фізіологія еритроцитів.
 • Тема 23. Захисні функції крові. Фізіологія лейкоцитів.
 • Тема 24. Групи крові. Види та фізіологічні механізми гемостазу. Фізіологія тромбоцитів.

Змістовий модуль 5 
Роль автономної нервової системи в регуляції вісцеральних функцій

 • Тема 10.Структурно-функціональна організація АНС, її роль в регуляціїї вісцеральних функцій

Змістовий модуль 12 
Система кровообігу

 • Тема 25. Фізіологічні властивості серцевого м’язу. Насосна функція серця.
 • Тема 26. Фізіологічні основи методів дослідження діяльності серця.
 • Тема 27. Регуляція діяльності серця.
 • Тема 28. Системний кровообіг, закони гемодинаміки.
 • Тема 29. Регуляція кровообігу та АТ

Змістовий модуль 6 
Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій організму

 • Тема 11.Гуморальна регуляція, її фактори, механізми дії гормонів на клітини-мішені, регуляція секреції гормонів. Роль гормонів в регуляціїї адаптації організму.
 • Тема 12. Роль гормонів у регуляції гомеостазу.

Змістовий модуль 13 
Система дихання

 • Тема 30. Загальна характеристика системи дихання. Зовнішнє дихан-ня.
 • Тема 31. Газообмін у легенях. Транспортування газів кров’ю.
 • Тема 32. Регуляція дихання.

Змістовий модуль 7 
Фізіологія сенсорних систем

 • Тема 13.Загальна характеристика сенсорних систем. Сомато-сенсорна система.
 • Тема 14. Зорова сенсорна система.
 • Тема 15. Слухова та вестибулярна сенсорні системи.

Змістовий модуль 14 
Вищі інтегративні функції

 • Тема 33. ВНД, умовні рефлекси. Емоції, мотивації, пам’ять.
 • Тема 34. Особливості ВНД людини, сон.
 • Тема 35. Трудова діяльність та адаптація людини до фізичного навантаження.
Comments