Наукова діяльність

При кафедрі активно працюють дві електрофізіологічні лабораторії. Функціонує кафедральний віварій, що складається з двох добре обладнаних кімнат.

На даний момент кафедра фізіології виконує ініціативну науково-дослідну роботу по темі «Механізми адаптивних реакцій центральних і периферичних відділів нервової системи в нормальних і патологічних умовах » (номер держреєстрації: 0111U002789); науковий керівник - доктор медичних наук, професор О.Г.Родинський.

На сьогоднішній день дослідження кафедри фізіології присвячені питанням аналізу біоелектричних властивостей рефлекторних дуг спинного мозку в умовах гіпер- і гіпотиреозу; розкриттю нейрофізіологічних механізмів інтегративної діяльності ЦНС в умовах експериментального цукрового діабету, а так само вивчення електрофізіологічних процесів в центральних і периферичних структурах спинного мозку в цих умовах. Особливим блоком досліджень є питання вивчення компенсаторно-адаптаційних механізмів нервової системи в умовах її травматизації. Розглядається динаміка ранньої постденерваційної спінальної гіперрефлексії з освітленням механізмів впливу на неї глюкокортикоїдів і тестостерону. Досліджуються особливості відновлення довільних м'язових зусиль згиначів і розгиначів після пошкодження периферичних нервів.

              У дослідженнях використовуються електрофізіологічні, фармакологічні та нейрохімічні методи. Експериментальні чинники - пошкодження периферичної та        центральної нервової системи, зміни рівня гормонів в крові, дія іонізуючого випромінювання.
               Відкрита і активно функціонує аспірантура за фахом - 14.03.03 «нормальна  фізіологія» і 03.00.13 "фізіологія людини і тварин".